Sva polaganja se odvijaju pred zvaničnom komisijom jednom ili dva puta godišnje, prema Programu polaganja Aikido Saveza Vojvodine.

5. KYU (pioniri)

Padovi
1. Pad napred
2. Pad nazad

Kretanja
1. Korak okret (Irimi tenkan)
2. Korak okret i mali okret (Irimi tenkan tenkai)

Tehnike
1. Katate tori aihanmi ikyo
(Hvat za istu ruku – prva forma, spolja i unutra)
2. Katate tori aihanmi kotegaeshi
(Hvat za istu ruku – poluga na zglobu šake)
3. Shomen uchi nikyo
(Udarac odozgo u glavu – druga forma)
4. Shomen uchi kotegaeshi
(Udarac odozgo u glavu – poluga na zglobu šake)

5. KYU – video

Padovi
1. Pad napred
2. Pad nazad
3. Kombinovani pad napred-nazad

Kretanja
1. Korak okret (Irimi tenkan)
2. Korak okret i mali okret (Irimi tenkan tenkai)

Tehnike
1. Katate tori aihanmi shiho nage
(Hvat za istu ruku – poluga na zglobu šake i lakta, spolja i unutra)
2. Katate tori aihanmi ikyo
(Hvat za istu ruku – prva forma, spolja i unutra)
3. Katate tori aihanmi kotegaeshi
(Hvat za istu ruku – poluga na zglobu šake)
4. Katate tori aihanmi irimi nage
(Hvat za istu ruku – poluga na vratu i bacanje)
5. Shomen uchi ikyo
(Udarac odozgo u glavu – prva forma)
6. Shomen uchi kotegaeshi
(Udarac odozgo u glavu – poluga na zglobu šake)
7. Shomen uchi irimi nage
(Udarac odozgo u glavu – poluga na vratu i bacanje)
8. Ushiro eri tori nikjo
(Hvat otpozadi jednom rukom za okovratnik – druga forma)

4. KYU (pioniri)

Padovi
1. Pad napred
2. Pad nazad
3. Kombinovani pad napred-nazad

Kretanja
1. Sva kretanja

Tehnike
1. Katate tori aihanmi nikyo
(Hvat za istu ruku – druga forma, spolja i unutra)
2. Katate tori aihanmi shiho nage
(Hvat za istu ruku – poluga na zglobu šake i lakta)
3. Katate tori aihanmi kotegaeshi
(Hvat za istu ruku – poluga na zglobu šake)
4. Ryote tori shiho nage
(Hvat sa dve ruke za dve ruke – poluga na zglobu šake i lakta)
5. Shomen uchi nikyo
(Udarac odozgo u glavu – druga forma)
6. Ushiro ryote tori ikyo
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – prva forma)
7. Chudan tsuki kotegaeshi
(Udarac pesnicom u stomak – poluga na zglobu šake)

4. KYU – video

Padovi
1. Pad napred
2. Pad nazad
3. Kombinovani pad napred-nazad
4. Pad u stranu

Kretanja
1. Sva kretanja

Tehnike
1. Katate ryote tori ikyo
(Hvat sa dve ruke za jednu – prva forma)
2. Katate tori aihanmi nikyo
(Hvat za istu ruku – druga forma, spolja i unutra)
3. Chudan tsuki kotegaeshi
(Udarac u stomak – poluga na zglobu šake)
4. Ryote tori shiho nage
(Hvat sa dve ruke za dve ruke – poluga na zglobu šake i lakta)
5. Katate ryote tori irimi nage
(Hvat sa dve ruke za jednu – poluga na vratu i bacanje)
6. Shomen uchi nikyo
(Udarac odozgo u glavu – druga forma sa ulaskom unutra)
7. Ushiro ryote tori nikyo
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – druga forma)
8. Ushiro ryote tori ikyo
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – prva forma)
9. Katate tori gyakuhanmi ude garami
(Hvat za suprotnu ruku – poluga na laktu, ključ)
10. Ryote tori nikyo
(Hvat sa dve ruke za dve ruke – druga forma)
11. Yokomen uchi uchikaiten sankyo
(Kružni udarac rukom u glavu – treća forma sa direktnim ulaskom i prolaskom ispod ruke)

3. KYU (pioniri)

Padovi
1. Pad napred
2. Pad nazad
3. Kombinovani pad napred-nazad
4. Pad u stranu

Kretanja
1. Sva kretanja

Tehnike
1. Katate tori gyakuhanmi shiho nage
(Hvata za suprotnu ruku – poluga na zglobu šake i laktu)
2. Chudan tsuki kotegaeshi
(Udarac u stomak – poluga na zglobu šake)
3. Yokomen uchi shiho nage
(Kružni udarac rukom u glavu – poluga na zglobu šake i laktu)
4. Shomen uchi kotegaeshi
(Udarac odozgo u glavu – poluga na zglobu šake)
5. Shomen uchi irimi nage
(Udarac odozgo u glavu – poluga na vratu i bacanje)
6. Shomen uchi sankyo
(Udarac odozgo u glavu – treća forma)
7. Ushiro ryote tori nikyo
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – druga forma)

3. KYU – video

Padovi
1. Pad napred
2. Pad nazad
3. Kombinovani pad napred-nazad
4. Pad u stranu

Kretanja
1. Sva kretanja

Tehnike
1. Eri tori shiho nage
(Hvat za rever – poluga na zglobu šake i lakta)
2. Chudan tsuki kotegaeshi
(Udarac u stomak – poluga na zglobu šake)
3. Yokomen uchi shiho nage
(Kružni udarac rukom u glavu – poluga na zglobu šake i lakta)
4. Tsuki irimi nage
(Udarac pesnicom u stomak – poluga na vratu i bacanje)
5. Yokomen uchi kotegaeshi
(Kružni udarac rukom u glavu – poluga na zglobu šake)
6. Yokomen uchi ude garami
(Kružni udarac rukom u glavu – poluga na laktu, ključ)
7. Katate tori aihanmi sankyo
(Hvat za istu ruku – treća forma)
8. Shomen uchi sankyo
(Udarac odozgo u glavu – treća forma)
9. Shomen uchi uchikaiten sankyo
(Udarac odozgo u glavu – treća forma, sa prolaskom ispod ruke)
10. Mae geri
(Udarac nogom u stomak – bacanje)
11. Ushiro ryo kata tori nikyo
(Hvat za ramena otpozadi – druga forma)
12. Ushiro ryo kata tori kokyu nage
(Hvat za ramena otpozadi – propuštanje i bacanje)
13. Ushiro ryote tori sankyo
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – treća forma)

2. KYU (pioniri)

Padovi
1. Svi padovi

Kretanja
1. Sva kretanja

Tehnike
1. Hvatovi i shomen uchi Jiyu-waza
(Slobodno kretanje i izbegavanje napada dvojice napadačnapadaca)
2. Yokomen uchi uchikaiten sankyo
(Kružni udarac rukom u glavu – treća forma, sa prolaskom ispod ruke)
3. Yokomen uchi tenchinage
(Kružni udarac rukom u glavu – ulazak telom i bacanje)
4. Tsuki ushiro kiriotoshi
(Udarac pesnicom u stomak – propuštanje i rušenje)
5. Ushiro ryote tori shiho nage
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – poluga na zglobu šake i lakta)
6. Ushiro ryote tori kotegaeshi
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – poluga na zglobu šake)
7. Katate tori aihanmi sumiotoshi
(Hvat za istu ruku – nabacivanje na rame i bacanje)
8. Gedan tanto tori nikyo
(Bod nožem odozdo – druga forma)
9. Tsuki tanto tori udeosae
(Bod nožem u stomak – poluga na laktu i zglobu šake)
10. Shomen uchi tanto tori uchikaiten sankyo
(Bod nožem odozgo – treća forma)

2. KYU

Padovi
1. Svi padovi

Kretanja
1. Sva kretanja

Tehnike
1. Hvatovi i shomen uchi Jiyu-waza
(Slobodno kretanje i izbegavanje napada dvojice napadačnapadaca)
2. Yokomen uchi uchikaiten sankyo
(Kružni udarac rukom u glavu – treća forma, sa prolaskom ispod ruke)
3. Yokomen uchi tenchinage
(Kružni udarac rukom u glavu – ulazak telom i bacanje)
4. Tsuki ushiro kiriotoshi
(Udarac pesnicom u stomak – propuštanje i rušenje)
5. Ushiro ryote tori shiho nage
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – poluga na zglobu šake i lakta)
6. Ushiro ryote tori kotegaeshi
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – poluga na zglobu šake)
7. Ushiro ryote tori irimi nage
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – poluga na vratu i bacanje)
8. Katate tori aihanmi sumiotoshi
(Hvat za istu ruku – nabacivanje na rame i bacanje)
9. Mawashi geri
(Udarac nogom sa strane – provlacenje ispod noge i rušenje)
10. Kata tori menuchi irimi nage
(Hvat za rame i udarac odozgo u glavu – poluga na vratu i bacanje)
11. Obuhvat oko struka otpozadi – Hvat za nogu i rušenje
12. Yokomen uchi udekime nage
(Kružni udarac rukom u glavu – poluga na laktu i bacanje)
13. Yokomen uchi kubi nage
(Kružni udarac rukom u glavu – poluga na vratu i bacanje)
14. Gedan tanto tori nikyo
(Bod nožem odozdo – druga forma)
15. Tsuki tanto tori udeosae
(Bod nožem u stomak – poluga na laktu i zglobu šake)
16. Shomen uchi tanto tori uchikaiten sankyo
(Bod nožem odozgo – treća forma)

1. KYU (pioniri)

Padovi
1. Svi padovi

Kretanja
1. Sva kretanja

Tehnike
1. Katate tori aihanmi – Nikyo
2. Katate tori aihanmi – Kotegaeshi
3. Katate tori aihanmi – Sumi otoshi
4. Shomen uchi – Kotegaeshi
5. Shomen uchi – Irimi nage
6. Shomen uchi – Sankyo
7. Yokomen uchi – Kotegaeshi
8. Yokomen uchi – Irimi nage
9. Yokomen uchi – Tenchi nage
10. Ushiro ryote tori – Kotegaeshi
11. Ushiro ryote tori – Sankyo

Tanto tori
1. Shomen uchi – tehnika po izboru
2. Chudan tsuki – tehnika po izboru
3. Gedan tsuki – tehnika po izboru

Jiy waza
1. Shomen uci
2. Ushiro ryote tori
3. Yokomen uchi
4. Chudan tsuki

1. KYU

Padovi
1. Svi padovi

Kretanja
1. Sva kretanja

Tehnike
1. Yokomen uchi jiyu-waza
(Odbrana od dva napadaca od kružnog udarca rukom)
2. Tsuki jiyu-waza
(Odbrana od dva napadaca od udarca u pesnicom)
3. Ushiro ryote tori jiyu-waza
(Odbrana od dva napadaca od hvata odpozadi)
4. Ushiro eri tori irimi nage
(Hvat otpozadi za okovratnik – poluga na vratu i bacanje)
5. Katate tori aihanmi sumiotoshi
(Hvat za istu ruku – poluga na unutrašnjem delu lakta i bacanje)
6. Ushiro katate tori kubishime nikyo
(Obuhvat otpozadi oko vrata i hvat za ruku – druga forma)
7. Chudan tsuki nikyo
(Udarac pesnicom u stomak – druga forma)
8. Ushiro ryote tori juji garami
(Hvat sa dve ruke za dve ruke otpozadi – ukrštanje podlaktica i bacanje)
9. Shomen uchi irimi nage
(Udarac rukom odozgo – direktan ulazak, poluga na vratu i bacanje)
10. Katate tori aihanmi koshi nage
(Hvat za istu ruku – bacanje preko pojasa)
11. Jodan tsuki irimi nage
(Udarac pesnicom u glavu – poluga na vratu i bacanje)
12. Jodan tsuki kotegaeshi
(Udarac pesnicom u glavu – poluga na zglobu šake)
13. Ushiro katate tori kubishime hijikime osae
(Obuhvat otpozadi oko vrata i hvat za ruku – gušenje uz rušenje i kontrolu)
14. Yokomen uchi tanto tori gokyo
(Kružni napad nožem u glavu – peta forma)
15. Gedan tanto tori ude garami
(Bod nožem odozdo sa strane – poluga na laktu, ključ)
16. Eri tori tanto ikyo
(Hvat za rever i nož na grlu – prva forma)
17. Chudan tanto tori kotegaeshi
(Direktan bod u stomak – poluga na zglobu šake)

1. DAN

Padovi
1. Svi padovi

Kretanja
1. Sva kretanja

Tehnike
1. Chudan tsuki – Sumi otoshi
2. Chudan tsuki – Koshi nage
3. Shomen uchi – Irimi nage
4. Shomen uchi – Sumi otoshi
5. Shomen uchi – Nikyo
6. Yokomen uchi – Kokyu nage
7. Katate tori aihanmi – Kokyu nage
8. Katate tori aihanmi – Sumi otoshi
9. Katate tori aihanmi – Koshi nage
10. Katate tori gyaku hanmi – Kokyu nage
11. Katate tori gyaku hanmi – Sumi otoshi
12. Katate tori gyaku hanmi – Irimi nage
13. Ryote tori – Kokyu nage
14. Ryote tori – Koshi nage
15. Ryote tori – Juji garami

Ushiro waza
1. Ryote tori – Juji nage
2. Katate tori – kubishime koshi nage
3. Eri tori – Tenchi nage
4. Eri tori – Sumi otoshi
Tanto tori
1. Shomen uchi – Kote gaeshi
2. Shomen uchi – Koshi nage
3. Shomen uchi – Ikkyo
4. Yokomen uchi – Nikyo
5. Yokomen uchi – Gokyo
6. Yokomen uchi – Tenchi nage
7. Yokomen uchi – Shiho nage
8. Chudan tsuki – Kotegaeshi
9. Chudan tsuki – Koshi nage
10. Chudan tsuki – Yonkyo
11. Gedan tsuki – Kotegaeshi
12. Gedan tsuki – Nikyo

Jiy waza
1. Katate tori
2. Ryote tori
3. Ushiro ryote tori
4. Shomen uchi
5. Yokomen uchi
6. Chudan tsuki
7. Mae geri
8. Slobodan napad

Bokken
1. 1 – 7 suburi, kretanje i udarci bokenom
2. 1 – 7 dogovoreni sparing sa partnerom

Jo
1. 1 – 20 kretanje i udarci štapom
2. Dogovoreni sparing sa partnerom