Pravila ponašanja na treningu

1. Vežbač mora biti spreman nekoliko minuta pre početka treninga. Pre treninga treba skinuti satove, lančiće, prstenje i ostaviti ih na odgovarajuće mesto u sali.

2. Vežbač treba da ima odgovarajuću opremu (trenericu ili kimono).

3. Na strunjaču je dozvoljeno ići bos ili u čarapama.

4. Trening se može napustiti samo uz dozvolu trenera.

5. Za vreme treninga radi se isključivo ono što trener zahteva, a razgovor mora biti što tiši.

6. Za sve informacije vežbač se obraća treneru.