Borbe

 

Takmičenje u borbama se odvija prema propisanim težinskim kategorijama i sastoji se iz tri etape:

1. Udarci rukom i nogom
2. Bacanja, čišćenja, poluge i gušenja
3. Borba u parteru (zahvati držanja, poluge i gušenja)

Meč je podeljen u dve runde od po 2 minuta sa pauzom od jednog minuta. Borba Počinje prvim delom, tako što takmičari stoje okrenuti jedan prema drugome na udaljenosti od 2 metra.

Čim takmičari držanjem uspostave gard otpočinje drugi deo. Samo u ovom kratkom prelazu još uvek su dozvoljeni udarci. Kada otpočne drugi deo svi udarci su zabranjeni. Kada se jedan od takmičara nađe na podu (usled pada, bacanja ili silaska u parter) borba se nastavlja delom 3.
Ako se gard raskine bilo u drugom ili trećem delu borba se nastavlja prvim delom. Meč vodi jedan sudija u borilištu i dvojica sudija pored borilišta.

Takmičar može da pobedi i pre isteka predviđenog vremena kokrektno izvodeći tehniku od 2 ili 3 poena u svakom od tri dela borbe (po jedan udarac, bacanje, tehniku poluge, gušenje, zahvat duži od 20s – „Full Ipon“).

Ako u toku prve runde jedan od takmičara povede razlikom od 14 ili više poena prekida se meči i odmah se proglašava pobeda.

Kada se završe obe runde, pobednik je onaj koji je osvojio više poena.

 

Duo sistem

 

Ekipa se sastoji od dva takmičara.

Cilj duo sistema je da prikaže odbranu od određenih napada, izvedenih od strane drugog takmičara, člana takmičarskog para.

Napadi su podeljeni u 4 grupe sa po 5 napada u svakoj.

Način odbrane je prepušten slobodnom izboru takmičara – branioca (Uke).

Grupe napada u duo sistemu

1. Hvatovi
2. Obuhvati oko tela i oko vrata
3. Udarci rukom i nogom
4. Napadi nožem i palicom

Takmičarski par je obavezan da u svakoj seriji po sopstvenom izboru prikaže 3 od 5 raspoloživih tehnika odbrane iz svake grupe napada.

Pre početka prvog napada iz svake serije, Tori (napadač) će stajati tako da mu žiri bude sa desne strane. Posle toga, svaki sledeći napad može da se izvodi sa bilo koje strane u odnosu na žiri.

Takmičenje se odvija izmedju dva takmičarska para. Prvi par nosi pojaseve crvene a drugi par bele boje. Prvi par uvek nosi pojaseve crvene boje.

Meč počinje prvi par koji radi prvu seriju i dobija ocenu. Drugi par nastavlja meč, radi prvu seriju, dobija ocenu, a potom nastavlja drugu seriju i dobija ocenu. Nakon drugog, ponovo radi prvi par koji radi drugu seriju, dobije ocenu, a potom nastavlja treću seriju i dobija ocenu. Nakon prvog, ponovo radi drugi par koji radi treću seriju, dobija ocenu, a zatim i četvrtu seriju. Meč završava prvi par koji radi četvrtu seriju i dobija ocenu.

Ako se na kraju meča desi da oba takmičarska para imaju isti broj poena, meč se nastavlja.

Sada prvi nastupa beli takmičarski par, radi seriju 1 i dobija ocenu, zatim radi crveni takmičarski par.Ukoliko ponovo oba takmičarska para imaju isti broj poena, meč se nastavlja izvođenjem druge serije sve dok se ne dobije pobednik.

Sudijski žiri se sastoji od 5 sudija. Svaki član sudijskog žirija daje ocenu od 0 do 10. Najviša i najniža ocena se odbacuju i uzima se zbir preostale tri ocene. Sudijski žiri dodeljuje ocenu na kraju svake serije od po 3 napada.