S obzirom na činjenicu da živimo brzo i nemamo dovoljno slobodnog vremena za fizičku aktivnost (u moru svakodnevnih obaveza i netolerantnom okruženju), posebno za grupne/redovne treninge u određenim terminima – personalnim (individualnim) treninzima džiu-džice ili aikida, brže i uspešnije ćete napredovati u ovladavanju tehnikama u odnosu na grupne treninge. Time ćete, uz vežbanje veština samoodbrane, postići i povećanje samopouzdanja i sigurnosti u sebe, jače i vitkije telo, uz harmoniju pokreta, duha i tela.

Prednosti i metodi personalnih treninga

Naučno je dokazano da ljudi sa viškom kilograma, koji se redovno bave umerenom fizičkom aktivnošću, imaju manji rizik od raznih oboljenja, za razliku od onih koji imaju normalnu telesnu težinu i ne bave se navedenom aktivnošću.

Osoba koja će vam pomoći da na najefikasniji način iskoristite vreme za trening, održite visok nivo motivacije sve vreme vežbanja, analizirati Vaš napredak i u zavisnosti od postignutih rezultata i
zacrtanih ciljeva, planirati Vaš program vežbanja je personalni trener.

Personalni trening postao je veoma bitan segment u životu savremenog čoveka, sa ciljem efektnog i racionalnog korišćenja slobodnog vremena pojedinca. Izborom personalnog treninga imaćete stalni nadzor personalnog trenera u održavanju i poboljšanju zdravlja, regulisanju telesne težine…

Većina ljudi zna važnost fizičke aktivnosti, ali ne i sledeće bitne činjenice: šta da treniraju, kojim intenzitetom, koliko dugo treba da traje trening, i koliko puta nedeljno. To za posledicu ima nepravilnu fizičku aktivnost koja može više da naškodi telu, nego da mu pomogne. Ako je preterana, dovodi Vas u opasnost. Ako je slaba, nećete videti efekte. Zato je veoma važno da ona bude umerena, redovna i individualno programirana.

Angažovanjem personalnog trenera za očekivati je konstantan napredak na planu psiho-fizičkih promena planiranih vežbanjem, kao i ostvarenje svih realno zacrtanih ciljeva.

Prednosti rada sa personalnim trenerom:

 • Dobijate svog partnera za trening, koji je konstantno prisutan uz Vas, a čiji je zadatak da Vas motiviše da postignete rezultate koje želite,
 • Planira, objašnjava i demonstrira vežbe, prati, sugeriše i ispravlja Vas u radu,
 • Pomaže vam da ostanete dosledni,
 • Planira svaki korak u najsitnije detalje (dogovor oko ishrane, opreme…),
 • Dogovara se o ostvarenju Vaših ciljeva – želja i potreba…

Planiranje individualnog treninga započinje tokom prvog susreta – konsultacijama, testiranjem Vaše trenutne kondicije. Na osnovu toga planira se budući trenažni proces i određuju prioriteti, dinamika, obim i intenzitet treninga, način ishrane, prateća suplementacija…

U cilju izrade preciznijeg i kvalitetnijeg programa treninga potrebno je:

 • razmotriti Vaše životne navike – posebno za način ishrane, poslovne obaveze, dnevne aktivnosti, vreme za zabavu, odmor i slično, kako bi se na što efikasniji način uklonili ili barem držali pod kontrolom svi oni negativni uticaji koji su Vas delom i doveli u stanje loše fizičke forme i opšte telesne kondicije,
 • uraditi Vaš lekarski pregled, kojim bi se utvrdile kontra-indikacije trenažnog postupka u odnosu na trenutno zdravstveno stanje, da bi se u dogovoru sa lekarom sastavio adekvatan trening program,
 • postaviti realne i dostižne ciljeve (specifični, merljivi, poželjni i vremenski ograničeni ciljevi).

Na osnovu prikupljenih informacija sastavlja se plan treninga pomoću koga ćete doći do svog cilja i što pre ispraviti strukturalne disbalanse (one koje je moguće ispraviti treningom), jer su oni glavni uzrok povreda i stagnacije u napretku. Personalni trener vodi uredno evidenciju treninga – o tome šta se i koliko radilo, kako bi efikasnio ostvario monitoring, odnosno pratila dinamika Vašeg napretka u radu.

BUDITE U TOP FORMI!

Vaš personalni trener:

Ranko Ždrnja
profesor fizičkog vaspitanja i sporta

 • JU JUTSU – crni pojas 6. DAN
 • AIKIDO – crni pojas 5. DAN
 • JUDO – crni pojas 1. DAN
PONUDA – Personalni (individualni) treninzi džiu-džice ili aikida