Pravila ponašanja na treningu

1. Vežbač mora biti spreman nekoliko minuta pre početka treninga. Pre treninga treba skinuti satove, lančiće, prstenje i ostaviti ih na odgovarajuće mesto u sali.

2. Vežbač treba da ima odgovarajuću opremu (trenericu ili kimono).

3. Na strunjaču je dozvoljeno ići bos ili u čarapama.

4. Trening se može napustiti samo uz dozvolu trenera.

5. Za vreme treninga radi se isključivo ono što trener zahteva, a razgovor mora biti što tiši.

6. Za sve informacije vežbač se obraća treneru.

Aikido seminar – Christian Tissier – Beograd 2015

Poslednjeg dana oktobra i prvog dana novembra 2015. godine u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije u Beogradu, održan je Međunarodni aikido seminar.

Seminar je vodio Kristijan Tisje, jedan od najvećih evropskih majstora ove veštine, nosilac 7. Dana i titule Shihan.

Zahvaljujemo Srpskoj Aikido federaciji na ustupljenim fotografijama, a ostatak možete pogledati na Facebook stranici seminara.